Martijn Schüller

LR MARTIJN 009Martijn is partner bij Lexington en medeoprichter van het kantoor.

Hij heeft ruime ervaring als curator in faillissementen, als bewindvoerder in surseances van betaling en als adviseur van bij insolventies betrokken schuldeisers. Als advocaat adviseert hij ondernemingen en privépersonen in (pre)faillissementsrechtelijke-, ondernemingsrechtelijke- en verbintenisrechtelijke vraagstukken.

Martijn is lid van de Vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierechtadvocaten. Daarnaast fungeert hij als plaatsvervangend lid bij de Raad van Discipline te Amsterdam.

Opleidingen

  • Financiële economie voor Insolventierechtadvocaten, INSOLAD/EUR
  • INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam

Praktijkgebieden